Dentinan ja hammaslääketieteen opetuksen historia Itä-Suomessa on ollut monivaiheinen. Dentina Ry sai alkunsa vuonna 1973, jolloin ensimmäiset Kuopion hammaslääketieteen opiskelijat aloittivat opintonsa. Vuonna 1998 hammaslääketieteen opetus lakkautettiin yli kymmeneksi vuodeksi. Vuonna 2010 ainejärjestön toiminta alkoi uudelleen, ja silloinen ensimmäinen vuosikurssi aloitti jälleen opintonsa. Monivaiheinen historia on muovannut Dentinan nykyisenlaiseksi ainejärjestöksi.

 

Dentina Ry on noin 190 jäsenen ainejärjestö, jonka tärkein rooli opiskelijoille on edunvalvonta. Dentinan tehtävänä on viedä opiskelijoiden asioita eteenpäin sekä toimia opiskelijoiden puhetorvena. Alla ote Dentina Ry:n yhdistyksen säännöistä, luku 1, 2§:

 

”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edustajana ja etujen valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa, ylläpitää hyvää toveruutta sekä edistää sosiaalisia harrastuksia jäsentensä keskuudessa. Samalla yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsentensä ammatillista vastuuntuntoa ja kehittämään heidän yhteiskunnallista valveutuneisuuttaan ja aktiivisuuttaan.”

 

Ainejärjestömme käy aktiivista keskustelua sekä hammaslääketieteen yksikön että lääketieteen laitoksen kanssa. Dentina tekee myös yhteistyötä Suomen hammaslääketieteen opiskelijain liiton (SHOL Ry) kanssa ja pitää yhteyttä muihin Suomen hammaslääketieteellisiin kandiseuroihin. Edunvalvonnan lisäksi Dentina järjestää jäsenilleen vuosittain kaikkea liikuntatapahtumista rentoon illanviettoon ja juhlaviin tilaisuuksiin.

 

Dentinan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Itä-Suomen yliopistossa hammaslääketiedettä opiskeleva. Valmistuttuaan hammaslääkäriksi on mahdollisuus ostaa Dentinan alumnijäsenyys

 

 

 Lue lisää alumnijäsenyydestä täältä.