Koulutus jakautuu:

1. Prekliiniseen vaiheeseen, kahden ensimmmäisen vuoden aikana paneudutaan perustietoihin ja taitoihin

2. Kliiniseen vaiheeseen, jonka aikana opitaan sairauksien tunnistamista, niiden ennaltaehkäisyä sekä potilaan hoitoa ja kuntoutusta

Hammaslääkärin peruskoulutus kestää 5,5 vuotta (330 op). Koulutus johtaa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon.

 

 

Koulutuksen perusajatus

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa syksyllä 2010 käynnistyneessä hammaslääketieteen koulutusohjelmassa perusajatuksena on se, että hammaslääkäriopiskelijoille opetetaan jo opiskelujen alkuvaiheesta lähtien suun terveydenhuollon sekä hammaslääkärin rooli koko ihmisen terveydenhoidon kannalta.

Tyypillisiä yleisterveyteen ja ihmisen hyvinvointiin liittyviä seikkoja perinteisen hammashoidon lisäksi, joissa hammaslääkäri voi osaltaan auttaa, ovat mm. tupakasta vieroittaminen, kasvojen ihomuutokset, ylipaino, uniapnea, kasvo- ja päänsäryt. Kaikkea näitä ei hammaslääkäri luonnollisesti hoida, mutta tarkoitus on, että Kuopiosta valmistuvat hammaslääkärit osaavat tarvittaessa ohjata potilaan oikealle erikoisalalle konsultaatioon ja osallistuvat siten aktiivisesti potilaan kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon.

Erittäin tärkeä rooli hammaslääkärillä on monien yleissairauksien (verisuoniahtaumat, sokeritauti, reumasairaudet jne.) ehkäisyssä ja hoidossa. Hoitamalla suun alueen krooniset infektiot ajoissa ovat em. yleissairaudet huomattavasti helpommin hallittavissa. Hammaslääkäri hoitaa luonnollisesti myös vaikeat purentaelimeen kohdistuvat toimenpiteet (vaikeat paikkaukset, syvät ientulehdukset, proteettiset ratkaisut, oikomishoidolliset ja kirurgiset toimenpiteet). Tältä osin työnjakoa erityisesti Savonia Ammattikorkeakoulun antaman suuhygienistikoulutuksen suhteen tullaan miettimään uudelleen.

Tulevaisuuden haasteena on se, että suurin osa ihmisistä tällä hetkellä edelleen mieltää hammaslääkärin vain hampaiden hoitajaksi, vaikka peruskoulutus jo vuosikymmeniä on tarjonnut hammaslääkäreille varsin paljon muutakin koulutusta. Kuopion koulutusohjelmasta vuodesta 2015 lähtien valmistuvat hammaslääkärit tulevat toimimaan purentaelimen ja suun alueen diagnostiikan ja hoidon spesialisteina ja hallitsevat tarvittavan hoitoonohjauksen toimien läheisessä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa.

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston sivuilta…