Tunnustukset

Dentina ry jakaa vuosittain merkkejä ja tunnustuksia pääsääntöisesti kahdessa tilaisuudessa: kevätjuhlassa toukokuun lopulla viimeisen vuosikurssin valmistuessa sekä loppusyksystä vuosijuhlilla.

Kevätjuhlassa Dentina ry jakaa seuraavia tunnustuksia:

 

Dentinan ruusu

Dentina myöntää kevätjuhlassa ruusut joka vuosikurssin edustajalle aktiivisesta sekä esimerkillisestä toiminnasta hammaslääketieteen opiskelijayhteisön eteen. Palkittu jäsen saa ruusun sekä kunniakirjan. Dentinan ruusu voidaan myöntää vain kerran opintojen aikana

 

Hammaskivi

Dentinan hammaskivet myönnetään kevätjuhlassa ansioituneille viidennen vuoden opiskelijoille, jotka ovat edistäneet denttarihenkeä sekä kollegiaalista ilmapiiriä. He ovat toimineet Dentinassa yhteisen hyvän vuoksi esimerkiksi Dentinan hallituksen tai kurssin toiminnassa. Palkittu jäsen saa kiven sekä siihen kiinnitetyn hopeoidun tai kullatun laatan sekä kunniakirjan.

 

Opettajien sekä hoitohenkilökunnan muistamiset

Dentina muistaa kevätjuhlassa vuosittain opettajia sekä hoitohenkilökuntaa. Dentina myöntää vuoden kliinisen opettajan, vuoden prekliinisen opettajan sekä vuoden hoitohenkilökunta -tunnustuksen opettajille. Palkittu henkilö saa Dentinalta kunniakirjan.

 

Ansiomerkit

Vuosijuhlilla Dentina ry jakaa seuraavia tunnustuksia: kulta-, rauta- ja maitohammas. Nämä ovat Dentinan ansiomerkkejä, jotka voidaan myöntää ainejärjestön toiminnassa aktiivisesti ja ansioituneesti olleille.

 

 

Kultahammas

Kultahammas voidaan myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ainejärjestön hyväksi. Ansiomerkin saajan tulee olla toiminut ansioituneesti vähintään kolme vuotta yhdistyksen luottamustehtävässä, sekä mieluusti vähintään vuoden ajan kansallisen tason luottamustehtävässä edistämässä hammaslääketieteen alan kehitystä. Henkilön tulee olla ansioitunut tehtävässään erinomaisesti.

 

Rautahammas

Rautahammas voidaan myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti ainejärjestön hyväksi ja edistänyt sen pyrkimyksiä useamman vuoden ajan esimerkillisesti. Ansiomerkin saajan tulee olla toiminut ansioituneesti vähintään kaksi vuotta yhdistyksen tai kurssin luottamustehtävässä.

 

Maitohammas

Maitohammas voidaan myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka on opintojensa aikana esimerkillisesti edistänyt opiskeluyhteisön hyvinvointia positiivisuudellaan ja innostavalla asenteellaan. Henkilön opintomenestyksen tulee olla esimerkillistä.

 

Ansiomerkkiä ei voida myöntää kuluvan vuoden hallituksessa oleville, ellei hyvin painavista perusteluista koeta tätä välttämättömäksi.

Huom. Kurssien isäntä ja emäntä kantavat ansiomerkin näköistä merkkiä, jossa on violetti nauha. Tätä kutsutaan joko isännän tai emännän merkiksi, eli IE-merkiksi. Nämä merkit eivät ole ansiomerkkejä, vaan tunnus kurssin isännälle ja emännälle. Tällaisen merkin voit nähdä esimerkiksi vuosijuhlilla isännän tai emännän pukuun kiinnitettynä.

 

*Ruusun, hammaskiven tai ansiomerkkien saaminen ei vaadi hallituksessa toimimista, vaan esimerkillinen ja aktiivinen toiminta hammaslääketieteen yhteisön puolesta puoltaa tunnustuksen myöntämistä.*

 

Kunniajäsen ja kunniamerkki

Dentina ry:n korkein tunnustus on kunniajäsenyys. Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään kunniajäsenet, jolloin kokouksessa 4 / 5 tulee kannattaa kunniajäsenyyttä ehdotetulle. Myöntämisperusteina kunniajäsen:

  • on toiminut ansiokkaasti hammaslääketieteen koulutuksen hyväksi, tai
  • on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen pyrkimysten hyväksi.

Dentina ry:n kunniajäsen saa oikeuden kantaa kunniamerkkiä.

Ansio- ja kunniamerkit myönnetään juhlanauhan sekä perustelut sisältävän kunniakirjan kera.