Dentinan hallitus 

Kysy hallitukselta lisätietoja mikäli kiinnostuit! Tarkemmin tietoa Dentinan hallituksesta löydät myös ohjesäännöstä. 

 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen keulakuva, joka edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä eri tahoihin, kuten Suomen Hammaslääkäriliitto, Apollonia, sisarkandiseurat sekä SHOL. Puheenjohtajan vastuulla on se, että asiat tapahtuvat ajallaan sekä varatun budjetin sisällä. Tehtäviin kuuluu hallituksen kokouksien koollekutsuminen, kokousten valmistelu ja niiden johtaminen. Puheenjohtajalla on myös tärkeä rooli edunvalvonnassa yhdessä yhdistyksen koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa. Lisäksi puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus toimii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä. Varapuheenjohtaja on hallituksen alumnivastaava: pitää yhteyttä alumneihin ja vastaa alumnitoiminnasta. Lisäksi varapuheenjohtaja vastaa Dentina Ry:n ja yhteistyökumppaneiden välisestä viestinnästä ja sopimuksista yhdessä yritys- ja mainosvastaavan kanssa.

 

Sihteeri

Sihteeri valmistelee pöytäkirjan ennen kokousta ja kirjaa kokouksessa kaikki käydyt asiat pöytäkirjaan. Lisäksi sihteeri huolehtii pöytäkirjojen arkistoinnista kokouksen jälkeen. Tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen jäsenrekisterin hallinnointi ja sen pitäminen ajan tasalla. Sihteeri pitää myös kirjaa Dentina Ry:n palkitsemista henkilöistä.

 

Tiedottaja

Tiedottaja lähettää Dentinan jäsenistölle tiedotteen, johon hän on kootusti kertonut hallituksen kuulumiset, tulevat tapahtumat ja muut tärkeät tiedotteet. Tiedottajan vastuulla on myös Dentinan sähköpostilistojen sekä jäsenistölle tarkoitetun WhatsApp -ryhmän ylläpito.

 

Rahastonhoitaja

Päivittäiseen toimenkuvaan kuuluu juokseva kirjanpito, laskutus, perintä ja käteiskassoista huolehtiminen. Rahastonhoitaja pitää talouskuria yllä ja seuraa budjettia. Lisäksi laatii vuoden päätteeksi tilinpäätöksen itsenäisesti ja talousarvion seuraavalle vuodelle yhdessä puheenjohtajan kanssa.

 

Yritys- ja mainosvastaava

Yritys- ja mainosvastaavan (YMV) tehtävänä on vastata Dentina Ry:n ja yhteistyökumppaneiden välisestä viestinnästä ja sopimuksista yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.  Lisäksi toimenkuvaan kuuluu järjestää yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia luentoja/koulutuksia Dentina Ry:n jäsenille.

 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii edunvalvonnasta yhdessä puheenjohtajan kanssa ja kerää opiskelijoilta palautetta niin koulutukseen kuin hyvinvointiin liittyen. Palautteet käydään lävitse ja tarvittaessa puututaan epäkohtiin yhdessä hallituksen sekä asioista vastaavien kanssa.

 

Dentinan Emäntä ja Isäntä (IE)

Toimivat vuosijuhlissa seremoniamestareina. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on vapun tapahtumien koordinointi yhdessä tapahtumavastaavan kanssa. IE on myös vastuussa vuosittain järjestettävien vappu- ja fuksisitsien järjestelyistä. Lisäksi IE avustaa muita toimijoita tapahtumajärjestelyissä.

 

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava organisoi tapahtumia yhdessä Dentinan emännän ja isännän kanssa. Tekee myös tiiviisti yhteistyötä DVI:n ja liikuntavastaavan kanssa. Tarvittaessa kokoaa tapahtumatiimin ja toimii sen vetäjänä. Tapahtumavastaavan järjestettäviin tapahtumiin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset kulttuuritapahtumat, starttibileet ja vapun tapahtumat.

 

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja -tapahtumia jäsenistölle ympäri vuoden. Liikuntavastaava esimerkiksi kokoaa joukkueet Venlan ja Jukolan viestiin sekä järjestää Ruskaretken syksylle. Lisäksi liikuntavastaava toimii tiiviisti yhteistyössä DVI:n ja tapahtumavastaavan kanssa.

 

 

Dentinan toimihenkilöt 

Denalan emäntä

Denalan emäntä huolehtii kahvihuoneisiin (Denala&Canditorium) kaiken tarvittavan kahvi- tai teekupillisen keittämiseen.

 

Web-vastaava

Tehtäviin kuuluu Dentinan nettisivujen ylläpito sekä niiden päivittäminen. Web-vastaavan on tärkeää pitää itsensä ajan tasalla ja olla itse aktiivinen kehittämään Dentinan nettisivuja. Tarpeen mukaan myös hallitus ja toimihenkilöt avustavat web-vastaavaa.

 

Vuosijuhlavastaava

On päävastuussa vuosijuhlajärjestelyistä. Kokoaa itselleen vuosijuhlatoimikunnan, jonka vetäjänä vuosijuhlavastaava toimii.

 

Dentikkelin päätoimittaja

Valitaan vuosittain syksyllä fuksien keskuudesta. Päätoimittaja vastaa Dentikkelin tuottamisesta ja toteutuksesta. Tarpeen mukaan kerää jäsenistöltä ideoita, tekstejä ja meemejä.

 

Hammaslääketieteen koulutussuunnitteluryhmän opiskelijajäsen

Jokaiselta vuosikurssilta valitaan erikseen yksi edustaja hammaslääketieteen koulutussuunnittelutyöryhmään. Ryhmän jäsenet osallistuvat työryhmän kokouksiin.

 

KV-vastaava eli kansainvälinen vastaava

KV-vastaava tarjoaa yhdistyksen jäsenille eväät kansainvälistymiseen tekemällä yhteistyötä SHOL:n, IADS:n ja EDSA:n kanssa. Lisäksi hän kehittää kampuksen kv-toimintaa ja informoi kv-tuutori hauista.

 

SHOL-yhteishenkilö

Dentinan jäsen, joka on mukana Suomen hammaslääketieteen opiskelijain liiton (SHOL) toiminnassa. Tehtäviin kuuluu tiedon välitys SHOL:n ja Dentinan välillä.

 

Dentinan brändituotevastaava

Organisoi brändituotetilauksen vuosittain jäsenistölle kysynnän mukaan. Vastaa myös brändituotteiden suunnittelusta ja hankinnasta. Tarvittaessa kokoaa itselleen suunnittelutiimin ja laatii jäsenistölle kyselyitä brändituotetoiveista.

 

DVI-vastaavat eli denttarin vapaailta –vastaavat

DVI-vastaavat järjestävät alkoholittomia matalankynnyksen tapahtumia, kuten haalarimerkkien ompelu-, lautapeli- ja leffailtoja. Dentinan jäsenten perheenjäsenet ja ystävät ovat lämpimästi tervetulleita näihin tapahtumiin.

 

Somevastaava

Somevastaava on päävastuussa Dentinan sosiaalisesta mediasta. Tarpeen mukaan kokoaa itselleen sometiimin, jonka vetäjänä somevastaava toimii. Tehtäviin kuuluu sisällöntuotto ja sen moderointi. Somevastaava tuottaa sisältöä somekanaviin Dentinan arvojen mukaisesti. Somen tavoitteena on tuoda näkyviin denttarielämää Kuopiossa sekä tuottaa jäsenistölle tarpeen mukaan informatiivista sisältöä. Some on yksi Dentinan viestintäkanavista.

 

 

Hammaslääkäriliitto 

Hammaslääkäriliiton valtuusto 

Valtuusto on jäsenistä koostuva liiton ylin päättäjä, joka linjaa järjestön toimintaa ja edunvalvontaa tulevaisuuteen. Hammaslääkäriliiton 40-jäseninen valtuusto valitaan aina nelivuositelle kaudelle, tällä hetkellä kausi 2021-2024. Joka kaupungista valitaan yksi opiskelijaedustaja valtuustoon. (Huom. tämä pesti ei edellytä Dentinan jäsenyyttä.) 

Lisätietoa Hammaslääkäriliiton sivuilta: hammaslaakariliitto.fi 

 

Hammaslääkäriliiton hallitus ja koulutussosiaalipoliittinen valiokunta

Hml-liiton hallitukseen ja koulutussosiaalipoliittiseen valiokuntaan valitaan molempiin erikseen opiskelijaedustaja 2v välein SHOL ry:n kautta. Lisätietoja SHOL toimihenkilöiden kohdalta sekä sivulta shol.fi

 

Hammaslääkäriliiton paikallisosasto 

Kuopiossa toimii liiton paikallisosasto, joka vastaa Pohjois-Savon alueen hammaslääkäreiden edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista. Paikallisosastossa on mukana myös opiskelijajäsen, joka jakaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opetusklinikan tilanteesta. Yleensä edustaja valitaan 3.vsk opiskelijoista ja pesti on 2v mittainen. 

 

Hammaslääkäriseura Apollonian ilmaiset kurssit opiskelijoille 

Hammaslääkäriseura Apollonia järjestää paljon verkkokursseja sekä webinaareja, joihin opiskelijat voivat ilmoittautua ilmaiseksi. Verkkokurssin kesto on yleensä 1kk, kurssin voi katsoa niin monta kertaa kuin haluaa. Webinaari järjestetään taas tiettynä päivänä ja kellonaikana. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan Apollonian verkkosivuilla. 

Lue lisää Apollonian koulutuksesta osoitteesta: 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku 

Apollonian jaostot 

Apollonian 12 jaostoa toimivat eri hammaslääketieteen osa-alueista kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä. Jaostoihin voi liittyä ilmaiseksi opiskelijana. Huom. valmistumisen jälkeen voi päättää jatkaako jäsenyyttä maksamalla jäsenmaksun, hinta 10-15e. Jaostot järjestävät mm. koulutustilaisuuksia.  

Apollonian hallitus

Apollonian hallitukseen valitaan opiskelijaedustaja 3v välein SHOL ry:n kautta. Lisätietoja SHOL toimihenkilöiden kohdalta sekä sivulta shol.fi

Lisätietoa Apollonian nettisivuilta!  

https://www.apollonia.fi/yhdistys/jaostot/ 

 

Pohjois-Savon hammaslääkäriseura ry 

Tehtävänä toimia Pohjois-Savon hammaslääkärien yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillisia ja sosiaalisia harrastuksiaan. Mukana toiminnassa myös opiskelijajäsen, joka valitaan Kuopion opiskelijoiden keskuudesta. 

 

SHOL (Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto)

 

SHOL Hallitus: 

 

Puheenjohtaja: Yhdistyksen puheenjohtaja vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistystoiminnasta. Tehtävinä mm. hallituksen kokousten koollekutsuminen, kokouksen pitämiset ja muut kokoustekniset asiat sekä edunvalvonta.  

 

Varapuheenjohtaja: Sijaistaa puheenjohtajaa tarvittaessa. Vastaa Kandimuistion tekemisestä. 

 

Sihteeri: Valmistelee esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa. Pitää pöytäkirjaa yhdistyksen kokouksissa. 

 

Taloudenhoitaja: Pitää kirjanpitoa ja vastaa liiton rahaliikenteestä. 

 

Sisäasiainvastaava: Vastaa kansallisesta yhteistyöstä kaupunkien kesken. 

 

IADS-vastaava: Vastaa maailmanlaajuisesta kansainvälisestä toiminnasta. Koordinoi lyhytvaihtoja ja osallistuu väh. kerran vuodessa IADS-kongressiin. 

 

EDSA-vastaava: Vastaa Euroopan sisäisestä kansainvälisestä toiminnasta. Koordinoi lyhytvaihtoja ja osallistuu väh. kerran vuodessa EDSA-kongressiin. 

 

Tapahtumavastaava: Vastaa SHOL-excun ja Hammaslääkäripäivien yhteydessä järjestettävän tapahtuman järjestämisestä. 

 

Tiedottaja: Tiedottaa ajankohtaisista asioista. 

 

SHOL toimihenkilöt: 

 

Hammaslääkäriliiton hallituksen opiskelijajäsen: Osallistuu liiton hallituksen kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

Hammaslääkäriliiton koulutuspoliittisen valiokunnan opiskelijajäsen: Osallistuu liiton koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

Apollonian hallituksen opiskelijaedustaja: Osallistuu Apollonian hallituksen kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 3 vuoden välein) 

 

AKAVA:n opiskelijat (AOVA) jäsen: Osallistuu AOVA:n kokouksiin ja edustaen hammaslääketieteen opiskelijoita. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

AKAVA:n opiskelijat (AOVA) varajäsen: Osallistuu AOVA:n kokouksiin, jos varsinainen jäsen on estynyt. (Valitaan 2 vuoden välein)