Dentinan hallitus 

Kysy hallitukselta lisätietoja mikäli kiinnostuit! Tarkemmin tietoa Dentinan hallituksesta löydät myös ohjesäännöstä. 

 

Puheenjohtaja 

Vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnasta. Tehtävinä mm. hallituksen kokousten koollekutsuminen, kokouksen pitämiset ja muut kokoustekniset asiat sekä edunvalvonta.  

Varapuheenjohtaja 

Avustaa puheenjohtajaa tarvittavissa asioissa, vastaa alumnitoiminnasta. 

Sihteeri 

Pitää hallituksen kokouksista pöytäkirjaa. Hallinnoi Dentinan jäsenrekisteriä, pitää kirjaa palkituista henkilöistä. 

Rahastonhoitaja 

Pitää kirjanpitoa ja tekee tilinpäätöksen. Rahaliikenteestä huolehtiminen. 

Yritys- ja mainosvastaava 

Huolehtii yhdistyksen yhteistyösopimuksista ja –kumppaneista. 

KOPO / SOPO -vastaava 

Edunvalvonta, huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista. 

Dentinan Emäntä ja Isäntä 

Dentinan käytännön elämän kasvot tapahtumissa, perinteiden ylläpitäjät. Toimivat vuosijuhlilla seremoniamestareina. 

Tapahtumavastaava 

Organisoi Dentinan tapahtumia yhdessä Dentinan IE:n kanssa. 

Liikuntavastaava 

Järjestää liikuntamahdollisuuksia ja –tapahtumia. 

Tiedottaja 

Tiedottaa jäsenistöä mm. hallituksen kokouksista, Dentinan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. 

 

Dentinan toimihenkilöt 

Denalan emäntä 

Pitää huolen Dentinan ylläpitämien kahvitilojen siisteydestä, hankkii tarvittavat asiat (kahvit, maidot, teet) 

Web-vastaava 

Vastaa Dentinan nettisivuista, päivittää niitä tarpeen mukaan.  

Vuosijuhlavastaava 

Järjestää vuosijuhlat vuosijuhlatoimikunnan kanssa. 

Dentikkelin päätoimittaja 

Vastaa Dentikkelin toimituksesta, aktivoi jäsenistöä laatimaan materiaalia lehteä varten. 

Hammaslääketieteen koulutussuunnittelutyöryhmän opiskelijajäsenet 

Jokaiselta vuosikurssilta valitaan erikseen yksi edustaja hammaslääketieteen koulutussuunnittelutyöryhmään. Osallistuvat työryhmän kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

KV-vastaava 

Vastaa kansainvälisestä toiminnasta. Tekee yhteistyötä SHOL:n, IADS:n ja EDSA:n kanssa. 

SHOL-yhteyshenkilö 

SHOL:n toiminnassa mukana oleva Dentinan jäsen. Tiedon välitys SHOL:n ja Dentinan välillä. 

Dentinan brändituotevastaava 

Järjestää kysynnän mukaan Dentinan brändituotteiden tilauksen jäsenistön keskuudessa. 

 

Hammaslääkäriliitto 

Hammaslääkäriliiton valtuusto 

Valtuusto on jäsenistä koostuva liiton ylin päättäjä, joka linjaa järjestön toimintaa ja edunvalvontaa tulevaisuuteen. Hammaslääkäriliiton 40-jäseninen valtuusto valitaan aina nelivuositelle kaudelle, tällä hetkellä kausi 2021-2024. Joka kaupungista valitaan yksi opiskelijaedustaja valtuustoon. (Huom. tämä pesti ei edellytä Dentinan jäsenyyttä.) 

Lisätietoa Hammaslääkäriliiton sivuilta: hammaslaakariliitto.fi 

 

Hammaslääkäriliiton hallitus ja koulutussosiaalipoliittinen valiokunta

Hml-liiton hallitukseen ja koulutussosiaalipoliittiseen valiokuntaan valitaan molempiin erikseen opiskelijaedustaja 2v välein SHOL ry:n kautta. Lisätietoja SHOL toimihenkilöiden kohdalta sekä sivulta shol.fi

 

Hammaslääkäriliiton paikallisosasto 

Kuopiossa toimii liiton paikallisosasto, joka vastaa Pohjois-Savon alueen hammaslääkäreiden edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista. Paikallisosastossa on mukana myös opiskelijajäsen, joka jakaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opetusklinikan tilanteesta. Yleensä edustaja valitaan 3.vsk opiskelijoista ja pesti on 2v mittainen. 

 

Hammaslääkäriseura Apollonian ilmaiset kurssit opiskelijoille 

Hammaslääkäriseura Apollonia järjestää paljon verkkokursseja sekä webinaareja, joihin opiskelijat voivat ilmoittautua ilmaiseksi. Verkkokurssin kesto on yleensä 1kk, kurssin voi katsoa niin monta kertaa kuin haluaa. Webinaari järjestetään taas tiettynä päivänä ja kellonaikana. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan Apollonian verkkosivuilla. 

Lue lisää Apollonian koulutuksesta osoitteesta: 

https://www.apollonia.fi/koulutushaku 

Apollonian jaostot 

Apollonian 12 jaostoa toimivat eri hammaslääketieteen osa-alueista kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä. Jaostoihin voi liittyä ilmaiseksi opiskelijana. Huom. valmistumisen jälkeen voi päättää jatkaako jäsenyyttä maksamalla jäsenmaksun, hinta 10-15e. Jaostot järjestävät mm. koulutustilaisuuksia.  

Apollonian hallitus

Apollonian hallitukseen valitaan opiskelijaedustaja 3v välein SHOL ry:n kautta. Lisätietoja SHOL toimihenkilöiden kohdalta sekä sivulta shol.fi

Lisätietoa Apollonian nettisivuilta!  

https://www.apollonia.fi/yhdistys/jaostot/ 

 

Pohjois-Savon hammaslääkäriseura ry 

Tehtävänä toimia Pohjois-Savon hammaslääkärien yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillisia ja sosiaalisia harrastuksiaan. Mukana toiminnassa myös opiskelijajäsen, joka valitaan Kuopion opiskelijoiden keskuudesta. 

 

SHOL (Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto)

 

SHOL Hallitus: 

 

Puheenjohtaja: Yhdistyksen puheenjohtaja vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistystoiminnasta. Tehtävinä mm. hallituksen kokousten koollekutsuminen, kokouksen pitämiset ja muut kokoustekniset asiat sekä edunvalvonta.  

 

Varapuheenjohtaja: Sijaistaa puheenjohtajaa tarvittaessa. Vastaa Kandimuistion tekemisestä. 

 

Sihteeri: Valmistelee esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa. Pitää pöytäkirjaa yhdistyksen kokouksissa. 

 

Taloudenhoitaja: Pitää kirjanpitoa ja vastaa liiton rahaliikenteestä. 

 

Sisäasiainvastaava: Vastaa kansallisesta yhteistyöstä kaupunkien kesken. 

 

IADS-vastaava: Vastaa maailmanlaajuisesta kansainvälisestä toiminnasta. Koordinoi lyhytvaihtoja ja osallistuu väh. kerran vuodessa IADS-kongressiin. 

 

EDSA-vastaava: Vastaa Euroopan sisäisestä kansainvälisestä toiminnasta. Koordinoi lyhytvaihtoja ja osallistuu väh. kerran vuodessa EDSA-kongressiin. 

 

Tapahtumavastaava: Vastaa SHOL-excun ja Hammaslääkäripäivien yhteydessä järjestettävän tapahtuman järjestämisestä. 

 

Tiedottaja: Tiedottaa ajankohtaisista asioista. 

 

SHOL toimihenkilöt: 

 

Hammaslääkäriliiton hallituksen opiskelijajäsen: Osallistuu liiton hallituksen kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

Hammaslääkäriliiton koulutuspoliittisen valiokunnan opiskelijajäsen: Osallistuu liiton koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

Apollonian hallituksen opiskelijaedustaja: Osallistuu Apollonian hallituksen kokouksiin ja edustaa opiskelijoita siellä. (Valitaan 3 vuoden välein) 

 

AKAVA:n opiskelijat (AOVA) jäsen: Osallistuu AOVA:n kokouksiin ja edustaen hammaslääketieteen opiskelijoita. (Valitaan 2 vuoden välein) 

 

AKAVA:n opiskelijat (AOVA) varajäsen: Osallistuu AOVA:n kokouksiin, jos varsinainen jäsen on estynyt. (Valitaan 2 vuoden välein)