Tietojen keräämisestä sekä käytöstä

 • Mihin tietojen käsittely perustuu ja mihin niitä kerätään?
  • Yhdistyslaki velvoittaa Dentina ry:tä ylläpitämään jäsenluetteloa, jossa on jäsenten nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
  • Jäsenten tietoja voidaan kerätä erikseen tapahtumakohtaisesti ilmoittautumisten yhteydessä sopivilla lomakkeilla.
 • Kuka on rekisterinpitäjä?
  • Jäsenluettelon ylläpitäjänä toimii hallituksen sihteeri.
  • Tapahtumakohtainen vastuuhenkilö on ilmoitettu erikseen.
 • Mikä on tietojen säilytysaika?
  • Jäsentietoja säilytetään jäsenyyttä koskeva kalenterivuosi.
  • Tapahtumakohtaiset tiedot poistetaan mahdollisimman pian tapahtumajärjestelyiden päätyttyä.
 • Liittyykö käsittelyyn riskejä, sääntöjä tai miten sitä suojataan?
  • Jäsentietoihin pääsee suoraan käsiksi vain rekisterin ylläpitäjä ja niitä säilytetään lukitussa tilassa.
  • Tarkempia tunnistamiseen johtavia jäsentietoja ei milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Jäsenellä on oikeus
  • tarkistaa itseään koskevat tiedot
  • oikaista itseään koskevia tietoja
  • pyytää poistamaan itseään koskevia tietoja, jotka eivät ole yhdistyslakiin nojaten kerättyjä ja säilytettyjä
  • pyytää rajoittamaan omien tietojen käsittelyä
  • siirtää omia tietoja, jotka on itse toimittanut
  • vastustaa tietojen keräämistä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi, mukaan lukien profilointi
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Jäsen voi käyttää oikeuksiaan esimerkiksi oheisten lomakkeiden avulla jolloin ne tulee, valvontaviranomaiselle valittamista lukuunottamatta, lähettää hallituksen sihteerille käsiteltäväksi.

Henkilötietojen käsittelyn rajaaminen ja vastustaminen (393 latausta)
Ilmoitus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittamisesta (389 latausta)
Henkilötietojen tarkastuspyyntö (356 latausta)
Henkilötietojen siirtäminen (374 latausta)
Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen (368 latausta)
Tietosuojaseloste 2022 (136 latausta)