Tietojen keräämisestä sekä käytöstä

 • Mihin tietojen käsittely perustuu ja mihin niitä kerätään?
  • Yhdistyslaki velvoittaa Dentina ry:tä ylläpitämään jäsenluetteloa, jossa on jäsenten nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
  • Jäsenten tietoja voidaan kerätä erikseen tapahtumakohtaisesti ilmoittautumisten yhteydessä sopivilla lomakkeilla.
 • Kuka on rekisterinpitäjä?
  • Jäsenluettelon ylläpitäjänä toimii hallituksen sihteeri.
  • Tapahtumakohtainen vastuuhenkilö on ilmoitettu erikseen.
 • Mikä on tietojen säilytysaika?
  • Jäsentietoja säilytetään jäsenyyttä koskeva kalenterivuosi.
  • Tapahtumakohtaiset tiedot poistetaan mahdollisimman pian tapahtumajärjestelyiden päätyttyä.
 • Liittyykö käsittelyyn riskejä, sääntöjä tai miten sitä suojataan?
  • Jäsentietoihin pääsee suoraan käsiksi vain rekisterin ylläpitäjä ja niitä säilytetään lukitussa tilassa.
  • Tarkempia tunnistamiseen johtavia jäsentietoja ei milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Jäsenellä on oikeus
  • tarkistaa itseään koskevat tiedot
  • oikaista itseään koskevia tietoja
  • pyytää poistamaan itseään koskevia tietoja, jotka eivät ole yhdistyslakiin nojaten kerättyjä ja säilytettyjä
  • pyytää rajoittamaan omien tietojen käsittelyä
  • siirtää omia tietoja, jotka on itse toimittanut
  • vastustaa tietojen keräämistä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi, mukaan lukien profilointi
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Jäsen voi käyttää oikeuksiaan esimerkiksi oheisten lomakkeiden avulla jolloin ne tulee, valvontaviranomaiselle valittamista lukuunottamatta, lähettää hallituksen sihteerille käsiteltäväksi.

Henkilötietojen käsittelyn rajaaminen ja vastustaminen (907 latausta )
Ilmoitus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittamisesta (891 latausta )
Henkilötietojen tarkastuspyyntö (837 latausta )
Henkilötietojen siirtäminen (876 latausta )
Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen (849 latausta )
Tietosuojaseloste 2022 (631 latausta )